Regulamin rezerwacji i płatności

 1. Regulamin Rezerwacji i Płatności (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady rezerwacji oraz płatności w ośrodku „Gwiazda Kaszub”, (zw. dalej „Ośrodkiem”, znajdującym się przy ul. Grodzisko 8, 83-333 Chmielno prowadzonym przez firmę „Paweł Leszczyński” z adresem siedziby: ul. Młyńska 19J, 84-230 Rumia, NIP: 588-187-66-62 REGON:
 2. Regulamin został opracowany w celu organizacji pobytu gości, zapewnienia im komfortu oraz przejrzystości w świadczeniu usług przez Ośrodek.
 3. Rezerwacje w Ośrodku są przyjmowane w następujący sposób:
  • telefonicznie na numer: +48 608 340 222
  • mailowo na adres: recepcja@gwiazdakaszub.pl
  • on-line poprzez system rezerwacji na stronie https://gwiazdakaszub.pl
  • on-line poprzez portal https://www.booking.com/hotel/pl/gwiazda-kaszub.pl.html
 4. W celu dokonania rezerwacji należy podać dokładne dane: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, rodzaj rezerwowanego domku, ilości osób oraz dokładny termin pobytu.
 5. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności (zw. dalej Gościem)
 6. Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym Regulaminie przez osobą rezerwującą.
 7. Dokonanie rezerwacji jest jednocześnie wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osoby rezerwującej w bazie danych Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rezerwacji, a także będą mogły być wykorzystywane w celach marketingowych. Osoba rezerwująca posiada prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Dokonanie rezerwacji online określa dokładny termin realizacji umowy pomiędzy Ośrodkiem a Gościem, a co za tym idzie, nie mają tu zastosowania przepisy o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 9. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% wartości całego pobytu w Ośrodku. Płatności należy dokonać w ciągu 3 dni od daty złożenia rezerwacji, ale nie później jak 2 doby przed przyjazdem.
 10. Zmiana terminu rezerwacji może się odbyć tylko i wyłącznie za zgodą obu stron: Ośrodka i Gościa.
 11. Opłatę rezerwacyjną należy uiścić dokonując wpłaty na konto Ośrodka: PL16833500030400190220000010 lub bezpośrednio w recepcji Ośrodka.
 12. Odwołanie rezerwacji odbywa się według poniższych zasad:
    a) Brak wpłaty/opłaty rezerwacyjnej w uzgodnionym terminie powoduje automatyczne jej anulowanie;
    b) W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług Ośrodka, Ośrodek zwraca 50% wpłaconej opłaty rezerwacyjnej;
    c) W przypadku anulowania rezerwacji później niż 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług Ośrodka, wpłacona kwota opłaty rezerwacyjnej nie podlega zwrotowi.
 13. Zapłata za pobyt może być dokonana w następujących formach:
    a) Gotówka w recepcji Ośrodka
    b) Przelewem na numer konta bankowego:
    PL16833500030400190220000010
    c) Na stronie internetowej Ośrodka, płatnością elektroniczną w systemie PayU, którego operatorem jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7782308495, REGON 300523444, będącą dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
    d) Za pośrednictwem portalu Booking.com
 14. W przypadku skrócenia pobytu, opóźnienia przyjazdu lub w innych okolicznościach skracających pobyt w Ośrodku, Gość zostanie obciążony kwotą do zapłaty za taką długość pobytu, jaką deklarował przy dokonaniu rezerwacji.
 15. Reklamacje dotyczące usług prowadzonych przez Ośrodek należy kierować na adres: recepcja@gwiazdakaszub.pl
 16. Ośrodek zobowiązuje się rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania Gościa, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 17. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Gościem  zostaje poddane sądom właściwości ogólnej Ośrodka, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
en_GBEnglish (UK)